COUPON CODE: BY18

Termen en Voorwaarden

Welkom! Bonnyin.nl levert haar diensten aan u onderworpen aan de kennisgevingen, voorwaarden en condities die in deze overeenkomst (de "Overeenkomst"). Bovendien, als u een Bonnyin.nl diensten (bijv Klantrecensies) gebruikt, zal u worden onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleid, bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn op dergelijke diensten, en ze zijn opgenomen in deze overeenkomst door deze verwijzing. Bonnyin.nl behoudt zich het recht voor om deze site en deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Toegang, browsen, of op andere wijze gebruik van de site geeft uw akkoord met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst. Gelieve deze overeenkomst zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat.

Gebruik van de Site:

U verklaart en garandeert dat u minstens 18 jaar oud of een bezoek aan de website onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, Bonnyin.nl verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de site door het weergeven van het op uw internet browser alleen voor het doel van het winkelen voor persoonlijke items op de site worden verkocht en niet voor commercieel gebruik of gebruik ten behoeve van een derde partij, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Bonnyin.nl op voorhand. Elke inbreuk op deze overeenkomst leiden tot de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleend zonder kennisgeving aan u licentie.

Behalve zoals toegestaan in de paragraaf hierboven, mag u niet reproduceren, distribueren, weer te geven, te verkopen, verhuren, verzenden, afgeleide werken van, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of deze site of een deel ervan, tenzij anderszins exploiteren uitdrukkelijk toegestaan door Bonnyin.nl schriftelijk. Je mag geen commercieel gebruik van een van de op de site informatie maken of het gebruik van de Site ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Bonnyin.nl op voorhand. Bonnyin.nl behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, accounts te beëindigen en / of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken, inclusief, zonder beperking, als Bonnyin.nl van mening dat de klant de toegepaste wet misbruikt of schadelijk is voor de belangen van Bonnyin.nl's.

Gij zult niet uploaden, distribueren of anderszins te publiceren via deze Website van een Content, informatie of ander materiaal dat (a) inbreuk maken op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon; (B) is lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, of zou kunnen leiden tot een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de Amerikaanse of internationaal recht te geven; of (c) omvat alle bugs, virussen, wormen, val deuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen. Bonnyin.nl kunt u een wachtwoord en account identificatie, zodat u toegang tot en het gebruik van bepaalde delen van deze site toe te wijzen. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie te gebruiken, wordt u geacht te zijn toegestaan in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst voor toegang tot en gebruik van de site, en Bonnyin.nl heeft geen verplichting om de vergunning of de bron van alle onderzoeken dergelijke toegang of gebruik van de Site.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen met behulp van het wachtwoord en de identificatie oorspronkelijk aan u toegewezen of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site is eigenlijk door u geautoriseerd zijn, inclusief zonder beperking, alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief, zonder beperking, financiële verplichtingen) die worden gemaakt door middel van een dergelijke toegang of gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie aan u toegewezen. U zult Bonnyin.nl onmiddellijk op de hoogte van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze website.

Beoordelingen en Reacties

Tenzij anders elders in deze overeenkomst of op de site, iets dat u indient of post naar de site en / of zorgen voor Bonnyin.nl, inclusief, zonder beperking, ideeën, know-how, technieken, vragen, beoordelingen, opmerkingen en suggesties (collectief, "Inzending"), is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en gepatenteerd, en door het indienen of posting, gaat u akkoord met onherroepelijk licentie binnenkomst en alle IP-rechten daarbij (met uitzondering van de morele rechten, zoals auteurschap rechts) Bonnyin.nl kosteloos en Bonnyin.nl zal het royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, en overdraagbaar recht te gebruiken, kopiëren, distribueren, weer te geven, te publiceren, uit te voeren, te verkopen, verhuren, verzenden, aanpassen, afgeleide werken dergelijke Inzending op welke wijze en in welke vorm, en te vertalen, te wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, of decompileren dergelijke Inzending. Alle inzendingen worden automatisch uitgegroeid tot de enige en exclusieve eigendom van Bonnyin.nl en zal niet worden teruggegeven aan u en gaat u ermee akkoord eventuele geschillen in verband met het gebruik van de invoer door Bonnyin.nl in de toekomst niet te verhogen.

U garandeert dat uw Inzending, geheel of gedeeltelijk, zijn helder en vrij van IP recht inbreuk, geschillen of claims van derden. Bonnyin.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van auteursrecht of andere rechten van derden door u. U verbindt zich ertoe om de verdediging te vrijwaren en de Sponsor tegen eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door het gebruik van de gegevens voor andere doeleinden.

In aanvulling op de rechten van toepassing zijn op de Inzending, wanneer u opmerkingen of reviews om de site te posten, ook verleent Bonnyin.nl het recht om de naam die u indient bij elke beoordeling, commentaar of andere Content, eventuele gebruik, in verband met een dergelijke beoordeling, commentaar, of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar of anderszins regelen alle van de rechten op de reviews, commentaren, en andere inhoud die je post op deze site en dat het gebruik van je reviews, opmerkingen of andere Inhoud door Bonnyin.nl zal geen inbreuk maken op of schenden de rechten van een derde partij. Je zult een vals e-mailadres niet gebruiken, doen alsof ze iemand anders dan jezelf, of anderszins misleiden Bonnyin.nl of derden als de oorsprong van alle inzendingen of Content. Bonnyin.nl kan, maar is niet verplicht om te verwijderen of alle inzendingen (met inbegrip van opmerkingen of reviews) om welke reden bewerken.

Auteursrecht

Alle teksten, afbeeldingen, foto's of andere afbeeldingen, pictogrammen, audioclips, logo's, slogans, handelsnamen of word software en andere inhoud op de website van Bonnyin.nl (gezamenlijk, "Inhoud"), behoort uitsluitend Bonnyin.nl of haar geschikte inhoud leveranciers. Je mag niet gebruiken, te reproduceren, kopiëren, wijzigen, verzenden, weer te geven, te publiceren, te verkopen, in licentie geven, publiekelijk uitvoeren, verspreiden of commercieel te exploiteren een van de Content of anderszins vervreemden van een van de inhoud op een manier die niet door Bonnyin.nl toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming Bonnyin.nl's. Het gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen en extractie tools op Bonnyin.nl evenals het gebruik van Bonnyin.nl handelsmerken of dienstmerken in metatags is ten strengste verboden. U kunt bekijken en gebruik maken van de inhoud alleen voor uw persoonlijke informatie en om te winkelen en te bestellen op de site en niet voor andere doeleinden. De collectie, regeling, en assemblage van alle inhoud op deze site (de "Compilation") behoren uitsluitend aan Bonnyin.nl. U mag geen Inhoud of Compilation Bonnyin.nl's gebruiken op een manier die diskrediet Bonnyin.nl of op een manier die waarschijnlijk verwarring of schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving veroorzaken. Alle software gebruikt op deze Site (de "Software") is eigendom van Bonnyin.nl en / of haar leveranciers Software. De inhoud, de compilatie en de software zijn allemaal beschermd door de staat, nationale en internationale wetten op het auteursrecht. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Bonnyin.nl. Overtreders zullen worden vervolgd voor de volle omvang van de wet.

Bonnyin.nl erkent en respecteert alle auteursrechten en handelsmerken. Als zodanig, elk gebruik van televisie, film, muziek, film festival of andere namen of titels hebben geen verbinding met Bonnyin.nl en zijn eigendom van het auteursrecht of merkhouders. Onze jurken zijn geïnspireerd door de beroemde stijl en zijn onze recreaties van item gedragen door beroemdheden op uw favoriete tv-shows en de rode loper, maar ze zijn niet gemachtigd door onderschreven of aangesloten op deze shows op welke manier en zijn niet bedoeld als inbreuken van alle geregistreerde handelsmerken of auteursrechten.

Intellectual Property inbreuk Policy

Het is het beleid van Bonnyin.nl passende maatregelen waar nodig te handhaven en alle relevante overheidsinstellingen, federale en internationale wetten in verband met materiaal dat wordt beweerd wordt dat inbreuk op handelsmerken, auteursrechten, patenten en alle of enige andere wetten Intellectuele Eigendom herkennen nemen . Als u een intellectueel eigenaar eigendomsrechten en je gelooft dat Bonnyin.nl verkoopt, te koop aanbiedt of beschikbaar stelt goederen en / of diensten die uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk maken, stuur dan de volgende informatie in haar geheel te [email protected] .
Informatie nodig
      1. Een elektronische of fysieke handtekening van de gemachtigde op te treden namens de eigenaar van een exclusief dat naar verluidt wordt geschonden persoon;
      2. Een beschrijving van het beweerdelijk inbreukmakende werk of materiaal;
      3. Een beschrijving van waar het vermeende inbreukmakende materiaal is gelegen op de site (product (s) URL);
      4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat om contact met u, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
      5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet door het auteursrecht of andere eigendomsrechten eigenaar, zijn agent, of de wet is toegestaan;
      6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten die u beweert inbreuk wordt gemaakt door de website (bijvoorbeeld "XYZ copyright", ". ABC handelsmerk, Reg No. 123456, geregistreerd 1/1/04", etc);
      7. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en de melding nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar bent of gemachtigd om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht wordt naar verluidt inbreuk auteursrecht.

Beëindiging en Gevolg van Beëindiging

In aanvulling op enige andere wettelijke of billijke remedies, Bonnyin.nl kan, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of een of meer van uw rechten onder deze overeenkomst verleende herroepen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, zal u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de site en Bonnyin.nl zal, in aanvulling op enige andere wettelijke of billijke remedies, direct alle wachtwoord (s), en rekening identificatie uitgegeven om u te trekken en uw toegang tot en gebruik van deze site te ontkennen in zijn geheel of gedeeltelijk. Beëindiging van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen (inclusief zonder beperking, betalingsverplichtingen) van de partijen die vóór de datum van beëindiging.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Tenzij anders bepaald in de standaard verkoopvoorwaarden die hetzelfde van elk product te regeren op deze site, deze site, de te koop erop aangeboden producten en de transacties die erdoor worden geleverd door Bonnyin.nl op een "as is" basis . Bonnyin.nl geeft geen presentaties of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site of de informatie, inhoud, materialen of producten die zijn opgenomen op deze site, behalve zoals hier voorzien om de volle omvang toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Bonnyin.nl wijst alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, geen overtreding, titel, stil plezier, nauwkeurigheid van de gegevens, en systeemintegratie. Deze site kan onnauwkeurigheden, fouten of tikfouten. Bonnyin.nl garandeert niet dat de inhoud ononderbroken zal zijn of foutloos. voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal Bonnyin.nl niet aansprakelijk voor schade, van welke aard die voortvloeien uit het gebruik van deze site, waaronder, maar niet beperkt tot, indirecte incidentele, voorbeeldige, speciale, of gevolgschade. voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Bonnyin.nl totale aansprakelijkheid jegens u voor eventuele schade (ongeacht de basis voor de actie) wordt het bedrag van de tijdens de maand die onmiddellijk daadwerkelijk door u betaalde om Bonnyin.nl kosten niet hoger zijn dan in de totale voorafgaand aan de handeling naar verluidt die aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Bonnyin.nl's.

Bestel Acceptatie

Houdt u er rekening mee dat er bepaalde opdrachten die we in staat zijn om te accepteren en moeten annuleren kan zijn. Bonnyin.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, te weigeren of een bestelling voor welke reden te annuleren. Sommige situaties die kunnen leiden tot uw bestelling wordt geannuleerd omvatten beperkingen van de hoeveelheden beschikbaar voor aankoop, onjuistheden of fouten in het product of prijsinformatie, of problemen geïdentificeerd door onze credit en fraude vermijden afdeling. We kunnen ook aanvullende controles of informatie vereisen voordat een bestelling te aanvaarden. We zullen contact met u als alle of een deel van uw bestelling wordt geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te aanvaarden.

Typefouten

Terwijl Bonnyin.nl streeft ernaar om accurate product- en prijsinformatie, bieden prijzen of typografische fouten kunnen optreden. Bonnyin.nl kan niet bevestigen de prijs van een artikel tot na je bestelling. In het geval dat een artikel wordt opgenomen op een verkeerde prijs of onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijsstelling of productinformatie, zal Bonnyin.nl de rechter, naar eigen goeddunken, te weigeren of bestellingen geplaatst voor dat item te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd, Bonnyin.nl kan, naar eigen goeddunken, of contact met u op voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte van een dergelijke annulering.

Pricing in verschillende valuta

Prijsstelling van producten verkocht door Bonnyin.nl is gebaseerd op de cijfers berekend in Amerikaanse dollars (US $). Prijzen weergegeven in andere valuta worden omgerekend van US Dollars volgens de meest up-to-date wisselkoersen. Vanwege fluctuerende munt waarden, weergegeven prijzen in niet-Amerikaanse coupures van valuta op de site, anders dan op het afzonderlijke product pagina, misschien niet de meest actuele. Gebieden van de site waar de niet-Amerikaanse denominaties van munt onjuist zou kunnen zijn omvatten, maar zijn niet beperkt tot, promotionele banners, promotionele pagina's en informatie over de productcategorie pagina's. De prijs wordt weergegeven op een individuele productpagina, ongeacht de valuta denominatie, is de huidige prijs u aansprakelijk te betalen om Bonnyin.nl, exclusief verzendkosten zijn.

Links

Deze site kan links naar andere sites op het internet die eigendom zijn van en beheerd door derden bevatten. U erkent dat Bonnyin.nl is niet verantwoordelijk voor de werking van of de inhoud op of via een dergelijke site.

Remedies

U stemt ermee in dat de remedie Bonnyin.nl bij wet voor een feitelijke of dreigende schending van deze overeenkomst onvoldoende zou zijn en dat Bonnyin.nl het recht om specifieke prestaties of een voorlopige voorziening, of beide, in aanvulling op eventuele schade die Bonnyin.nl kunnen zijn wettelijk recht om te herstellen, samen met redelijke kosten van enige vorm van geschillenbeslechting, inclusief, zonder beperking, advocaatkosten.

Geen recht of rechtsmiddel van Bonnyin.nl zijn met enige andere, zowel op de wet of in het eigen vermogen, inclusief, zonder beperking, schade dwangmiddel, honoraria en kosten van advocaten.

Geen geval van afstand door Bonnyin.nl van haar rechten of rechtsmiddelen onder deze voorwaarden zijn van enige verplichting impliceert om een soortgelijke, toekomst of andere vrijstelling verlenen.